4 Haziran 2012 Pazartesi

Tahkim Kurulu kararını açıkladı 4 Haziran 2012

Fenerbahçe'nin köpeği haline gelmiş olan tahkim kurulu ve TFF'nin uzun zamandır beklenen şike soruşturmasına dair sonuçları açıklandı ve herkesin beklediği uzun bir metin yazıp kamuoyuna verdiler, oku ki anlayasın!!! 

Tahkim Kurulu, şike soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kişilere verdiği cezalarla ilgili kararını açıkladı. İlhan Ekşioğlu'nun 3; Şekip Mosturoğlu ve Cemil Turan'ın 1'er yıllık hak mahrumiyeti cezaları onandı. İbrahim Akın'ın 3 yıllık cezası 2 yıla; Serdar Kulbilge'nin 2 yıllık cezası 3 maça indirildi

Burada kararları var:

4 Haziran 2012'de Tahkim Kurulu (45) meeting.1 gündeme inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. E.2012/128Ekşioğlu 'rahibe İlhan Yüksel, 111 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karara karşı tarihli 2012/06/05 PFDK'nın itiraz, E. 2012/128 sayı dosyası kaydedildi. 07.03.2011 tarihinde Oynanan ve

Chelsea-Fenerbahçe Inc E.2011/2012-10 olayıyla ilgili 2012/06/05 tarihli, için K.2011/2012-1341 girişimi kararı ile: - müzakere, PFDK'ca bir sonucu olarak Madde kapsamında verilen hakların İlhan Yüksel Ekşioğlu FDT'nin 58 / Sefaletten maçın sonucunu etkilemeye 2-bir yıl ceza ve oybirliği ile onayladı; -
22.o4.2011 Eskişehirspor-United, Inc Oynandı 06.05 tarihli. 2012 yarışması, Karar Madde 58/2-a uyarınca hak mahrumiyeti İlhan Yüksel Ekşioğlu Fotodinamik cezası ile ilgili maçın sonucunu etkilemeye ve oybirliği ile onaylandı yok K.2011/2012-1348 girişimi hakkında E.2011/2012-10 ilk yıl; - 15.05.2011 Fenerbahçe
çünkü etkileme girişimi kararı ile 2012/05/06, No: 1355 K.2011/2012- İlhan tarihli AS-MKE

E.2011/2012-10 halinde oynanan 2; Fotodinamik 58 Yüksel Ekşioğlu / 2-a hak mahrumiyeti cezası uyarınca ve ilk yıl oybirliği ile onaylandı (2012/153 K.) üzerinde rekabetin sonucu. E.2012/129Cemil Turhan, 111 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karara karşı 2012/06/05 PFDK'nın itiraz tarihli, E. 2012/129 sayı dosyası kaydedildi. Fenerbahçe MKE PFDK'ca 15.05.2011 sonucunda Inc-müzakere konusunda

2012/06/05 tarihli ve yaklaşık E.2011/2012-10 rekabet, K.2011/2012-1355 Hayır sonucunu etkilemeye teşebbüs Karar oynadı Çünkü Madde 58/2-a Fotodinamik ve ilk yıl oybirliğiyle onaylamış altında hak mahrumiyeti cezası Cemil Turhan (2012/154 K.) rekabet; 3. E.2012/131Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun, 111 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karara karşı 2012/06/05 PFDK'nın itiraz tarihli, E. 2012/131 sayı dosyası kaydedildi. Daha önce PFDK'ca 22.o4.2011 A.Ş. oynanan Av.Engin Tuzcuoğlu'nun Eskişehirspor-

Trabzonspor yokluğunda müzakere neticesinde alınan bu dosyanın Tahkim Kurulu Başkanı, 2012/06/05 ilgili olay E tarihli .2011/2012-10, K. No 2011/2012-1348 Mehmet Şekip Mosturoğlu Fotodinamik 58/2-a nedeniyle ceza uyarınca 1 yıl hak yoksunluğu ile ilgili kararı ile yarışmanın sonucunu etkilemeye teşebbüs ve onaylamış oybirliği ile (2012/155 K.) tarafından; 4. E.2012/132Ibrahim Akın, No 111, E. 2012/132 sayı karşı itirazı üzerine, Kurul kararının tarih 2012/06/05 PFDK'nın toplantı dosyaya kaydedildi. NegotiationFenerbahce neticesinde PFDK'ca 01.o5.2011 Inc oynanır, eylemi tarafından K.2011/2012-

1350 kararname ile, rekabet hakkında 2012/06/05-İstanbul BB SK E.2011/2012-10 tarihli 2012/04/30 58/1 tarihinden önce yürürlükte bulunan İbrahim Akın Fotodinamik tedavi maçın sonucu etkileyen. olaylar uyarınca 3 yıl hapis cezası yasaklandı, çünkü uyarınca 2 yıl yasaklandı olayların 2012/04/30 tarihinde yürürlüğe giren eylem anlama çabasıdır kalmak 58/2-a Fotodinamik çoğunluğu tarafından düzeltilmiş ve onaylamış 5; ertelemek için bir istek (2012/156 K.) oybirliği reddi olarak oy. Kurula itirazı üzerine, kararı

2012/06/05 PFDK'nın toplantısı tarihli E.2012/134Mehmet Şen, No 111, E. 2012/134 sayı karşı yapılır dosyası kaydedildi. Chelsea-Liverpool 2011/03/07 2012/06/05 E.2011/2012-10 tarihli olay, Inc ile ilgili PFDK'ca görüşmeler, ve Mehmet Şen K.2011/2012-1341 kararname üzerinde oynanan maç etkilemeye teşebbüs 6; rekabet 'hak mahrumiyeti ilk yıl Madde 58/2-a cezası altında ve oybirliğiyle onaylandı (2012/157 K.) nedeniyle FDT sonucu. E. 2012/135 sayı kararına karşı temyiz Kurulu toplantısında 2012/06/05 tarihli E.2012/135Yavuz Ağırgöl'ün, PFDK'nın 111 sayılı, dosya kaydedildi. NegotiationFenerbahce sonucu sonucunu etkilemeye K.2011/2012-1355 girişimi kararı ile PFDK'ca üzerine 15.05.2011 2012/05/06 tarihli ve AS-MKE E.2011/2012-10 olayı ile ilgili olarak oynadı Madde 58/2-a uyarınca hak mahrumiyeti Yavuz Ağırgöl Fotodinamik cezası ile ilgili maç ve ilk yıl (2012/158 K.) tarafından oybirliğiyle onaylanan; 7.

E.2012/136Ahmed Çelebi, No 111, E. 2012/136 sayı karşı itirazı üzerine, Kurul kararının tarih 2012/06/05 PFDK'nın toplantı dosyaya kaydedildi. NegotiationFenerbahce neticesinde PFDK'ca 01.o5.2011 Inc oynanır, tarafından, çünkü eylemlerin 2012/05/06 ilgili olay-İstanbul BB SK E.2011/2012-10, No K.2011/2012-1350 tarihli 2012/04/30 58/1 tarihinden önce yürürlükte bulunan Ahmet Çelebi Fotodinamik tedavi yarışmanın sonucunu etkileme kararı. hak mahrumiyeti karar verilir bir ceza maddesi uyarınca iki yıl ceza, eylem göre alt sınır sonuçları uzak olmak eylemin niteliğine göre, sırayla, yarışmanın sonucunu ihtiyacı

etkilemez bir girişim olarak kaldı 8, (2012/159 K.) düzeltilmiş ve oybirliğiyle onaylamış Madde 58/2-a ile fotodinamik cezaları hak mahrumiyeti şeklinde iki yıl hapis cezasına 2012/04/30 tarihinde yürürlüğe girmiştir. E.2012/137Umit Karan, 111 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karara karşı 2012/05/06 PFDK'nın itirazla tarihli ve E. 2012/137 sayı dosyası kaydedildi. PFDK'ca 22.o4.2011 üzerindeki görüşmeler sonucunda Eskişehirspor-Trabzonspor rekabeti 2012/05/06 tarihli E.2011/2012-10 A.Ş., K.2011/2012-1348 yok etkilemeye teşebbüs Karar oynadı çünkü olaylar şeklinde iki yıl yasaklı madde 58/2-a cezasını hak

mahrumiyeti, 2 yıl Ümit Karan Fotodinamik tedavi üzerine maçın sonucu, erteleme talebi oybirliğiyle reddine (2012 düzeltilmiş ve onaylamış / 160 K.), 9. E.2012/139Serdar Kulbilge'nin, 111 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karara karşı 2012/06/05 PFDK'nın itiraz tarihli, E. 2012/139 sayı dosyası kaydedildi. Olay, Inc ile ilgili 2011/03/07 PFDK'ca müzakereler üzerinde oynanan Chelsea-Liverpool maçı, 2012/06/05 E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sonucunu etkilemeye yönelik bir girişim tarihli eylem doğası iyi anlaşılmış olmuştur, oysa Serdar Kulbilge PDT 'erkekler 58/2-a cezası oy çokluğu ile 2 yıllık olayları

kaldırmak uyarınca ilgili kararı ile rekabet, Serdar Fotodinamik 37.maddesinde Kulbilge'nin mahkum hareket sportmenlik dışı kendi takdirinde çoğunluğun oyuyla üç bir ceza ile rekabet yasaklandı, bir talebinin oybirliğiyle reddine (2012/161 K.) erteleyebilir; 10. E.2012/142Cengiz Demirel, No 111, incelenen kayıtlı dosya numarasını E.2012/142 Kurulu toplantısının kararına karşı 2012/05/06 PFDK'nın temyiz tarihli. Chelsea-Liverpool maçında, olay, Inc ile ilgili 2011/03/07 PFDK'ca müzakereler oynanan K.2011/2012-1341 PDT kararı ile 2012/06/05 E.2011/2012-10, Cengiz Demirel tarihli 11; Madde 58/2-a cezasını hak mahrumiyeti ilk yıl 'üzerine yarışmanın sonucunu etkilemek ve (2012/162 K.) oybirliğiyle onaylamış çalışırken nedeniyle. E.2012/138United A.Ş. 'nin, 111 sayılı, 71 E. 2012/138 sayı sıra numarası kararına karşı temyiz Kurulu tarihli 2012/06/05 PFDK'nın toplantı dosyaya kaydedildi. FIFA ve UEFA 91.maddesi ve diğer mevzuat düzenlemeleri ile müzakerelerin bir sonucu olarak, Birleşik AG PFDK kararına itiraz etme hakkına sahip değildir Fotodinamik tedavi itirazın reddi usul açısından anlaşılır, herhangi bir oybirliği vardır, böylece bazında kararı (2012/163 K). 12. E.2012/140No. Kararlar 57,70 ve 71 sıra numaralı E. 2012/140 sayı karşı itiraz Kurulu 111 sayılı 2012/06/05 PFDK'nın Bursaspor Kulübü toplantı dosyaya kaydedildi. FIFA ve UEFA yönetmeliklerine ve 91.maddesi, Bursaspor Kulübü karşısında diğer mevzuat ile müzakerelerin bir sonucu olarak fotodinamik terapi itirazın reddi usul açısından anlaşılır PFDK kararını itiraz etme hakkına sahip değildir, orada o kadar bazında hiçbir oybirliği ile karar (2012/164 K).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kapmaca baba

Kapmaca BLOG olarak günümüzde bir çok konuda yer alan köşede kalmış fakat herkesi ilgilendiren bilgileri sizlere sunmaya hazırız. Güncel haberleride sitemizden takip etme şansınız var elbette. Biraz canınız sıkılırsa müzik dinlersiniz yada komik videolar felan izlersiniz. Oktay usta

Kapmaca blog